Seznam vydaných Certifikátů

ASPIK o.s. poskytuje každému řádnému členu Certifikát potvrzující jeho právoplatné členství.

K získání Certifikátu je nutné splnit veškeré podmínky členství a uhradit roční správní poplatek. Certifikát bude členovi automaticky zaslán poštou a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení poplatku.

Certifikát se skládá ze dvou dokumentů - fyzický list papíru, který člen obdrží do své schránky, a elektronickým zápisem v on-line validační databázi na serveru ASPIK o.s.

Platnost tištěného Certifikátu je vázána na zápis v této databázi. Při ukončení členství dojde k odstranění subjektu z validační databáze a tím k ukončení platnosti jeho Certifkátu.

Další vydávání Certifikátů bude spojené zejména s absolvováním zprostředkovaných seminářů a workshopů, které budou probíhat buď prezenční, nebo e-learningovou formou. Tyto certifikáty budou mít omezenou platnost v souladu s charakterem semináře či workshopu. O všech plánovaných vzdělávacích a informačních akcích budou všichni členové včas informováni elektronickou poštou, tyto informace budou také k nalezení v příslušné sekci těchto stránek.

Certifikáty je možné, dle přání klienta, vytisknout na výšku či na šířku. Doplňkovými službami za poplatek jsou zejména:

  • Zarámování certifikátu
  • Nadstandardní formát A3

 


V současné době ASPIK o.s. vydává či vydalo tyto certifikáty:

 

  • Certifikát potvrzující členství (stav: aktivní ; certifikát typu PIK8624b)
  • Certifikát potrvzující čestné členství (stav: aktivní ; certifikát typu PIK8624superior)