Veřejné schůze

Tato strana obsahuje stručný souhrn proběhlých schůzí a schromáždění. Informace o plánovaných schůzích je k nalezení pod položkou "Akce pro členy". Tištěný záznam schůze s podpisy zúčastněných je po dohodě k nahlédnutí u presidenta ASPIK o.s.


10.2.2008 - Zahajující schůze přípravného výboru.

    Na schůzi byli zvoleni:

  • president ASPIK o.s. - Michal Červený
  • tajemník ASPIK o.s. - Pavel Vild
  • manager ASPIK o.s. - Jana Girgelová

Předmětem schůze bylo plánování rozvoje ASPIK o.s.
s ohledem na blízkou budoucnost. Byly zvažovány nezbytné administrativní kroky nutné k uvedení sdružení v aktivní činnost. Dalším předmětem diskuse byl způsob prezentace sdružení a nabírání nových členů. Na schůzi byla schválena výše ročního příspěvku pro rok 2008. Členské poplatky nyní činí 350 Kč. Děkujeme společnosti INTERCONNECT s.r.o. za zapůjčení zasedací místnosti.