Výkonná rada

Michal Červený - president asociace
Pavel Vild - tajemník asociace
Jana Gigelová - manažerka administrativy