Desatero

Jednou z podmínek členství v ASPIK je povinnost člena souhlasit s obsahem našeho etického kodexu poskytovatele, tzv. Desaterem. Každý člen by se měl snažit Desatero dodržovat. Hrubé porušování etického kodexu může v krajním případě vést k vyloučení člena z asociace.

Desatero bylo vytvořeno ve spolupráci členů pod vedením zástupce společnosti INTERCONNECT s.r.o. - Připojení k Internetu v Říčanech a okolí www.interconnect.cz

Každý člen ASPIK o.s. by měl:

1- používat výhradně legální software
2- dodržovat bezvýhradně platnou legislativu ČTÚ
3- vůči konkurenci se chovat dravě, ale zdravě
4- pracovat s důrazem na kvalitu, nikoliv na kvantitu
5- neúčtovat skryté poplatky, zákazníka o cenách informovat vždy zcela čestně, účtovat cenu která byla dohodnuta

Každý člen ASPIK o.s. by se měl snažit:

6- klientovi poskytnout maximální dostupnost konektivity
7- zabraňovat šíření nevyžádané pošty a virů
8- o maximální dostupnost a aktuálnost serverů DNS
9- klientovi poskytnou připojení s co nejnižší latencí
10- chránit koncového zákazníka před hackerskými útoky