Členství v asociaci

Výhody plynoucí v členství ASPIK o.s.:

- člen získává určitou prestiž
- člen má možnost prezentovat své členství dle své vůle
- člen obdrží Certifkát potvrzující jeho členství v asociaci
- člen bude zapsán a bude dohledatelný na serveru ASPIK o.s.
- členovi budou zasílány informace o školeních a workshopech
- pravidelná setkání s kolegy v regionu i v celé republice
- možnost získání Certifikátů ze zprostředkovaných školení
- členský poplatek je jen symbolický
- veškeré hospodaření o.s. je zcela transparentní

Kdo se může stát členem:

Členem ASPIK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem osvědčení ČTÚ pro provozování veřejné nebo neveřejné služby elektronických komunikací, osoba podnikající na základě ŽL "Poskytování telekomunikačních služeb" (a obdobné). Do asociace mohou vstoupit i osoby v zaměstnaneckém poměru k firmám poskytujícím internetovou konektivitu, které doposud nejsou členem ASPIK. Členy se mohou stát i partneři prokazatelně úzce spolupracující s oborem služeb elektronických komunikací, zejména pak s poskytováním internetové konektivity.

Povinnosti člena:

- souhlasit s etickým kodexem ASPIK, tzv. Desaterem
- pravidelně sledovat internetovou prezentaci ASPIK
- platit roční členský příspěvek na provoz ASPIK

Přijímání nových členů je plně v kompetenci Správní rady ASPIK o.s. Pro splnění podmínek členství je třeba:

- Písemná přihláška na formuláři se stvrzeným souhlasem se zněním etického kodexu ASPIK a souhlasem se stanovami občanského sdružení (přihláška ke stažení zde)

- Kopie osvědčení ČTÚ, ŽL nebo čestného prohlášení, dokazující činnost v oboru poskytování internetové konektivity.

Na základě těchto podnětů Správní rada rozhodne o udělení členství. Lhůta pro oficiální vyjádření je stanovena v maximální délce 30 dnů.

Dodatek:
Povinnost členských poplatků aj. neplatí pro členy Správní a Výkonné rady ASPIK o.s. a pro čestné členy.