Členové asociace

Tato strana obsahuje výpis všech členů ASPIK o.s.

Součástí výpisu je datum zahájení členství, validační doložka členského certifikátu a informace o absolvovaných seminářích a workshopech.

Subjekty jejichž členství bylo pozastaveno či ukončeno jsou označeny přeškrtnutím.


Členskou schůzí ze dne 7.5.2008 bylo jednohlasně všemi členy rady i členy asociace rozhodnuto, že seznam členů asociace nebude k dispozici na webových stránkách http://www.aspik.cz. Seznam členů je k nahlédnutí vždy na všech Členských schůzích, workshopech, školeních a dalších akcích pořádaných ASPIK o.s.