Akce pro členy

Na tomto místě najdete datum a lokaci další plánované schůze ASPIK o.s. a dalších nepovinných, které sdružení pořádá. Zpravidla jde o akce zábavné a kulturní.

Navštěvování minoritních schůzí ASPIK o.s. je závazné pouze pro management sdružení, pro členy je samozřejmě fakultativní. Navštěvování každoroční velké Valné hromady je povinné pro všechny členy, i z této akce je však možné se omluvit zasláním písemné žádosti tajemníkovi sdružení. Členové mohou rovněž hlasovat distančně, na základě písemné žádosti s ověřeným podpisem.

O všech schůzích a valných hromadách budou členové informováni také prostřednictvím elektronické pošty a měsíčního vydání bulletinu ASPIK o.s.

Sponzorem sekce je INTERCONNECT s.r.o. Kvalitní připojení k Internetu na Říčansku www.interconnect.cz